Teşhis ve İntak Sanatı

Teşhis “kişileştirme”, intak “konuşturma” demektir. İnsanın dışındaki canlıları, hayvanları, bitkileri ve cansız varlıkları insan gibi düşündürüp konuşturmaya, insan gibi davrandırmaya, kişileştirme ya da teşhis ve intak sanatı denir. Bu sanata en çok masallarda, özellikle hayvan masallarında rastlanır.


Örnek :

Hârdur tahrîk-i bâd ile libâsın çâk eden

Yoktur ey hâce güle hergiz ziyânı bülbülün

Zâtî


(Elbisesini rüzgârın tahrikiyle yırtan dikendir ey hoca, bülbülün güle asla zararı yoktur.)

Burada gül, bülbül ve diken kişileştirilmiştir.


#EdebiSanatlar #İntakSanatı #MecazaDayalıEdebiSanatlar #TeşhisSanatı