İstidrak Sanatı

Sözcük anlamı : Yetişme, erişme, nail olmadır.


Terim anlamı : Birisini övüyormuş gibi yapıp yermek, yeriyormuş gibi yapıp övmektir.


Örnek :

Öyle nâzik ki eğer şapkalı bir kunduracı

Evine gelse eder tâ kapudan istikbâl

Ziyâ Paşa


(Öyle nazik ki eğer şapkalı bir kunduracı evine gelse, onu tâ kapıdan karşılar.)


Şair burada sözünü ettiği kişiyi över gibi görünüyor, ancak yermektedir.


#AnlamaDayalıEdebiSanatlar #EdebiSanatlar #İstidrakSanatı