İltifat Sanatı

Sözcük anlamı : Dönüp bakma, dikkat, hatır sorma, sözü başka bir kişiye çevirme.


Terim anlamı : Bir konu devam ederken, anîden bir duygunun ortaya çıkışıyla sözün muhatabının değişmesi.


Örnek :

Aradan yıllar geçti, işte o günden beri

Ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim,

Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim

Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar.

Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları !

Faruk Nafiz Çamlıbel


Şairin muhatabı önceleri “yollar” iken, daha sonra “han duvarları”dır.

#AnlamaDayalıEdebiSanatlar #EdebiSanatlar #İltifatSanatı