Ara Sözün Özellikleri

Cümleye başladıktan sonra genellikle bir cümlenin açıklayıcısı; ayrı bir öğe veya cümleye alay katan, cümleden çıkartıldığında cümlede anlam daralması veya bozulmasına yol açmayan kelime veya kelimelere ara söz (ara cümle) denir. Ara söz cümlede iki virgül veya iki kısa çizgi (tire) arasında gösterilir.


Örnekler:

Canından çok sevdiğini, annesini, dün kaybetti. (belirtili nesne görevinde)

Özlemini çektiği yere, köyüne, gidecekti. (dolaylı tümleç görevinde)

Dün akşama doğru, saat altı gibi, bize geldi. (zarf tümleci görevinde)

Bu olaydan sonra, sen de anımsayacaksın, onlarla ilişkimi kesmiştim. (cümle dışı unsur)

Cihan yırtılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz. (cümle dışı unsur)

Bu olaydan sonra, sen de anlayacaksın, onlarla ilişkimi kesmiştim.

Yeşilyurt’taki evlerine, özlemini çektikleri yere, dönmek istiyorlardı.

Yaşlı adam onu, kara kuru çocuğu,ağlayarak göğsüne bastırdı.

Kitap okuyanlardan biri, emekli öğretmen Zeki Bey, ağır ağır yerinden kalktı.

La Fontaine, fablların unutulmaz yaratıcısı, yaşamını etkileyen türlü güçlükleri yapıtlarında yansıtmıştır.

** Not: Ara söz bir cümlenin açıklayıcısı olduğunda açıkladığı öğe ile aynı görevi yüklenir.

Örnek: Kalabalıktan biri, yaşlı bir adam, elini kaldırdı. (özne açıklanmış ara söz de özne görevinde)