Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SES BİLGİSİ
Sert Ünsüz Yumuşaması

Türkçe'de sözcüklerin sonunda "b, c, d, g" ünsüzleri bulunamaz. Bunların yerine "ç, k, p, t" sert - süreksiz ünsüzleri kullanılır.

Sert - süreksiz ünsüz (ç, k, p, t) ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir çekim ya da yapım eki gelirse sözcüklerin bazılarında sonda bulunan  ç sesi c'ye,   k sesi g, ğ'ye,  t sesi d'ye,   p sesi b'ye dönüşür. Buna "sert - ünsüz yumuşaması" ya da yalnızca "ünsüz yumuşaması" denir.

· Tek heceli sözcüklerin çoğu bu kurala uymaz.
· Yabancı dillerden dilimize gelmiş sözcükler de bu kuraldan etkilenir.
· Çok heceli Türkçe sözcüklerin -(i)t ekiyle türemiş olanları bu kurala aykırıdır.
· "t" sesiyle biten yabancı sözcüklerin kimileri bu kurala uymaz.

Örnekler :

*  Sert - ünsüz yumuşamasından etkilenen çok heceli sözcükler:

Bilek®bileği                      Kitap®kitabı
Tarak®tarağa                  Mezhep®mezhebi
Bacak®bacağı                Dolap®dolaba
Yanak®yanağa                Kasap®kasabı
Toprak®toprağın              Hesap®hesabı
Kurak®kurağı                   Şurup®şurubu
Ağaç®ağaca                    İnat®inadı
İnanç®inancımız              Kanat®kanadı
Piliç®pilici                        Geçit®geçidi
Pirinç®pirinci                    Yoğurt®yoğurdu
Pabuç®pabucun              Umut®umudu
Borç®borcu                      Senet® senedin

*   Sert - ünsüz yumuşamasından etkilenmeyen tek heceli sözcükler :

®aça                        Bit®bitince
Tok®toku                      Ot®ota
Set®setin                      Sat®satılık
Türk®Türk'ün                Kat®katın
Geç®geçen                   Set®setin
At®atı                             Yat®yata
İt®iti                                Bak®bakın
Küp®küpün                    Saç®saçın

*   Sert - ünsüz yumuşamasından etkilenen tek heceli sözcükler :

Kap® kabı                        Çok®çoğu
Denk®dengi                     Kurt®kurda
Renk®rengi                      Mert®merdin
Git®gidin                          Gök®göğe
Yok®yoğun                      Cenk®cengi

*   Sert - ünsüz yumuşamasından etkilenmeyen yabancı kökenli sözcükler :

Millet®milleti                   Hükümet®hükümete
Sanat®sanatı                 Hakikat®Hakikatı
Devlet®devleti                Halk®halkın
Bilet®bilete                     Hakaret®hakaretin
Kanaat®kanaati              Hasret®hasretinden
Saat®saatin                    Şöhret®şöhrete
Hukuk®hukuka                Tebligat®tebligatı
Fazilet®fazileti                Ziraat®ziraati

*  Sert - ünsüz yumuşamasından etkilenmeyen Türkçe sözcükler :

Yanıt®yanıtı                    Yarat®yaratan
Anıt®anıtı                        Arat®aratın
Kanıt®kanıtı                    Gölet®göletin
Akaryakıt®akaryakıtı       Gözet®gözeten
Kuşat®kuşatıcı               Dinlet®dinletin
Diret®direten                  Beklet®bekletince

Sinava Hazirlik