Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      ŞİİR BİLGİSİ
Test 2
 

Test 1    Test 2    Test 3    Test 4    Test 5

 

1.    Mısra sonlarındaki ses benzerliğine ... denir. Eğer iki ses benzerliği varsa ..., ikiden çok ses benzerliği varsa ... olur.

        Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    redif – yarım uyak – tam uyak

B)   uyum – zengin uyak – cinaslı uyak

C)   uyak – tam uyak – zengin uyak

D)   uyak – tam uyak – cinaslı uyak

E)   vezin – yarım uyak – tam uyak

 

2.    Bursa’da eski bir cami avlusu

        Küçük şadırvanda şakırdayan su.

        Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

A)    Kaşın kudret kalemiyle yazılmış

       Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş

B)   Uzun kavak ne gidersin engine

       Yaprakların benzemiyor rengine

C)   Menekşe açılır bahar, yaz olur

       Niçin boynu eğri, ömrü az olur

D)   Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

       Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

E)   Yıldız arıyorum gökler dolusu

       Zaman oraya varmamış olsun

 

3.    Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak

        Yaşamak bilsen ah ne acı anne!

        Yılların saçında yaktığı her ak

        Şu ıssız gönlümün son tacı anne!

        Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.

B)   II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.

C)   Kelime halinde redif kullanılmıştır.

D)   6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E)   Sarmal uyak düzenine uymaktadır.

 

4.    Vücuduma uğurböcekleri konuyor.

        Ne estetik şey onlar.

        –      Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.

        Uçuyorlar.

        Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden esinlenerek yazılmış bir şiirden      alınmıştır?

A) Epik şiir

B) Satirik şiir

C) Dramatik şiir

D) Pastoral şiir

E) Didaktik şiir

 

 

5.    Yeşil pencereden bir gül at bana

        Işıklarla dolsun kalbimin içi.

        Geldim işte mevsim gibi kapına

        Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

        Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A) Tunç uyak                                                                                                             

B) Tam uyak

C) Zengin uyak                                                                                                         

D) Cinaslı uyak

E) Yarım uyak

 

6.    Lirik şiir :               Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,

       Epik şiir :               Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,

        Dramatik şiir  :     Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,

        Pastoral şiir  :      Kır ve doğa sevgisini dile getiren şiirlere,

        Satirik şiir :           Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.

        Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A)    Lirik – Satirik

B)   Epik – Pastoral

C)   Pastoral – Lirik

D)   Dramatik – Epik

E)   Satirik – Dramatik

 

7.    Şu dağlar olmasaydı

        Çiçeği solmasaydı

        Ölüm Allah’ın emri

        Ayrılık olmasaydı.

        Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Kafiyelenişi a–a–b–a şeklindedir.

B)   Tam kafiye kullanılmıştır.

C)   Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.

D)   Mani özelliği göstermektedir.

E)   “olmasaydı” kelimesiyle cinas yapılmıştır.

 

8.    Aşağıdakilerin hangisinde “zengin uyak” vardır?

A)    Delikanlı oldum, barut kesildin

       Aşık oldum, yar olmayı sen bildin

B)   İpek oldun yar omzuna serildin

       Gönül aldın en değerli yosmadan

C)   Asker oldum, tüfeğimde kundaksın

       Eş bulunca, baktım bize kuraksın

D)   Beşik oldun, ben anamdan doğunca

       Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca

E)   Yokluğunla kalbimizde meraksın

       Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan

 

9.    El çek tabib el çek yaram üstünden,

        Sen benim derdime deva bilmezsin.

        Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,

        Yaram yürektedir sarabilmezsin.

        Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak                                                                                                                           

B) Tam uyak

C) Zengin uyak                                                                                                         

D) Cinaslı uyak

E) Örüşük uyak

 

10.  Kalem böyle çalınmıştır yazıma

        Yazım kışa uymaz, kışım yazıma

        Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak                                                                                                                           

B) Zengin uyak

C) Tam uyak                                                                                                             

D) Tunç uyak

E) Cinaslı uyak

 

11.  Kafiyeli mısraların sıralanışı a–a–b–a veya   a–a–a–b şeklinde olan düzene ...; a–b–a–b şeklinde olan düzene ...; a–b–b–a şeklinde olan düzene ise ... denir.

        Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    düz uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

B)   düz uyak – sarmal uyak – çapraz uyak

C)   örüşük uyak – çapraz uyak – sarmal uyak

D)   örüşük uyak – düz uyak – mani tipi uyak

E)   mani tipi uyak – çapraz uyak – düz uyak

 

12.  Oda senin, oda senin

        Döşenmiş oda senin

        Ne istersin sevdalım

        Bir canım var, o da senin

        Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinaslı uyak                                                                                                         

B) Tunç uyak

C) Yarım uyak                                                                                                                           

D) Zengin uyak

E) Tam uyak

 

 

Test 2

1 C

2 C

3 E

4 D

5 E

6 E

7 E

8 D

9 C

10 E

11 A

12 A

 


Halk Şiiri

Genel Özellikleri
Hece Ölçüsü

Anonim Halk Şiiri

Genel Özellikleri
       Mani
       Türkü
       Ağıt
       Ninni

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Nazım Biçimleri
Saz Şairleri

Tekke Şiiri

Genel Özellikler
Nazım Türleri
Tekke Şairleri
Sinava Hazirlik