Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SES BİLGİSİ
Türkçe Seslerin Özellikleri

Bir Sözcüğün Türkçe Olup Olmadığını Anlama Yolları

TÜRK ALFABESİ (ABECESİ) :

Türk alfabesinde 8'i ünlü 21'i ünsüz olmak üzere 29 harf vardır.

ÜNLÜLERİN ÖZELLİKLERİ :

Başka bir sesin yardımı gerekmeksizin tek başına söylenebilen harflerdir:    
a,  e,  ı,  i,  o,  ö,  u,  ü.

Ünlü harflerin söyleniş ve yazımdaki özelliklerine göre öbeklenişi:

Kalın ve ince ünlüler :

Harfler söylenişleri sırasında dilimizi ileri - geri hareket ettirirler. Dilimizi ileri ittiren ünlülere ince ünlü; dilimizi geri çektiren ünlülere de kalın ünlü denir.

     Kalın ünlü :    a,  ı,  o,  u
     İnce ünlü  :     e,  i,  ö,  ü

Ünlülerin bu özelliğinden büyük ünlü uyumu kuralı oluşmuştur.

Düz ve yuvarlak ünlüler :

Harfler söylenişleri sırasında dudaklarımızı şekillendirir. Dudaklarımız düzken söylenebilen harflere düz ünlü; yuvarlaklaştırılarak söylenebilen harflere de yuvarlak ünlü denir.

     Düz ünlüler           :    a,  e,  ı,  i
     Yuvarlak ünlüler   :    o,  ö,  u,  ü

Geniş ve dar ünlüler :

Harfler söylenişleri sırasında çenemizi hareketlendirir. Çenemizin aşağıya hareketi ile ağız boşluğu genişler. Bu biçimdeyken söylenebilen harflere geniş ünlü; çenemizi hareketlendirmeden söylenebilen harflere de dar ünlü denir.

     Geniş ünlüler      :   a,  e,  o,  ö
     Dar ünlüler          :   ı,   i,   u,  ü

Harflerin düzlük, yuvarlaklık ve genişlik - darlık özelliklerinden küçük ünlü uyumu kuralı oluşmuştur.
DÜZ
YUVARLAK
Geniş
Dar
Geniş
Dar
Kalın         a
       ı
          o
          u
İnce          e
       i
          ö
          ü
ÜNSÜZLERİN ÖZELLİKLERİ :

Türk alfabesinde  21 ünsüz vardır. Bunlar bir ünlünün yardımıyla söylenebilir. Bunları söylerken kendilerinden sonra  "e" ünlüsü getirilir.

Ünsüzler : b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z.

Söyleniş Biçimleri :  be, ce, çe, de, fe, ge, yumuşak ge, he, je, ke, le, me, ne, pe, re, se, şe, te, ve, ye, ze.

Sert Ünsüzler : Söylenişleri sırasında ses tellerini titreştirmeyen ünsüzlerdir :  ç, f, h, k, p, t, s, ş.

Yumuşak Ünsüzler : Söylenişleri sırasında ses tellerini titreştiren ünsüzlerdir :  b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z.

Sürekli Ünsüzler : Sürekli söylenebilen ünsüzlerdir :  b, c, d, f, g, ğ, h, j, l, m, n, r,s, ş, v, y, z.

Süreksiz Ünsüzler : Sürekli söylenemeyen ünsüzlerdir :  ç, k, p, t.

Uyarı :
Ünsüzlerin sert ya da yumuşak ünsüz olup olmadığını anlayabilmek için ünsüzlerin başına bir ünlü getirilerek söylenir, işaret parmağıyla başparmağımızı gırtlağımızın üstüne bastırır, ses tellerinin titreşip titreşmediğini saptarız.Sert Ünüzler
Yumuşak Ünsüzler
Sürekli Ünsüzler
f, h, s, ş
ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
Süreksiz Ünsüzler
ç, k, p, t
b, c, d, g
Sinava Hazirlik