Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SERVET-i FÜNUN DÖNEMİNDE ELEŞTİRİ

Genel Özellikleri


Test 1    Test 2     Test 3     Test 4     Test 5     Test 61. Servet-i Fünun döneminde gelişmiş bir tür olan eleştiri alanında özellikle Hüseyin Cahit Yalçın siyasi yazılarıyla şimşekleri üzerine çekmiş, hatta Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makalesiyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına ve Edebiyat-ı Cedide'nin sona ermesine neden olmuştur.

2. Bu dönemde eleştiri, daha çok başkalarına cevap verme ya da Servet-i Fünun'un görüşlerini savunma biçiminde gelişir.

3. Şair ve yazarlar, nazımda kullanılan sözcüklerin yapaylığı ve karışıklığı yüzünden ağır eleştiriler alırlar ve bir kısmı da Batı hayranlığını körüklemekle suçlanırlar. İşte Servet-i Fünun eleştirisi bu iddialara cevap niteliğindedir.

4. Servet-i Fünun'da edebiyat eleştirisiyle ilgilenen tek sanatçı Ahmet Şuayip'tir.
Sinava Hazirlik