Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        YGS - LYS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      YGS-LYS Türkçe-Edebiyat Konuları
 

LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı Denemesi - 5


2012 YGS Türkçe Testi Soru ve Cevapları


LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı Denemesi ve Cevap Anahtarı - 3


11. Sınıflar İçin YGS Türkçe Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı


YGS - 12. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı


2010 LYS-3 (Türk Dili ve Edebiyatı) Soruları ve Cevapları


LYS-3 (Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-1

LYS-3 (Türk Dili ve Edebiyatı Deneme Sınavı-2


Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi (YGS - LYS)


ÖSS TÜRKÇE-EDEBİYAT SORULARI VE CEVAPLARI
 
Dilin Özellikleri
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Cümle Yorumu
Anlatım Teknikleri
Paragraf Yapısı
İşlevine Göre Paragraf
Paragrafın Konusu
Paragrafta Ana Düşünceyi Bulma
Paragrafta Anlatım Türleri

İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar
Edatlar
Bağlaçlar
Ünlemler
Fiiller
Fiilimsiler
Ekeylem
Fiil Çatısı
Tamlamalar
Sözcük Yapısı ve Ekler
Cümlenin Öğeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozuklukları
Ses Bilgisi
Yazım ve Noktalama

Önemli Edebiyat Bilgileri (Özet)
Şiir Bilgisi
Nesir Bilgisi
İslam Öncesi Türk Edebiyatı
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Batı Edbiyatı
Edebi Akımlar

 

Konularına Göre ÖSS ve ÖYS'de Çıkmış Edebiyat Soruları

Şiir Bilgisi Nesir Bilgisi Edebi Sanatlar Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı Milli Edebiyat Batı Edebiyatı Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı

Servet-i FünunFecr-i Ati

Cumhuriyet Edebiyatı Karma Edebiyat Konuları

 

Sinava Hazirlik