Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      PARAGRAF
Genel Özelliklerİ

Anlatım birimleri içinde paragraf "bir düzyazıda işlenen konunun bölümlerinden her biri" olarak tanımlanabilir.

Bir yazı bir anadüşünce doğrultusunda yazılır. Bu anadüşünce çeşitli yardımcı düşüncelerle desteklenir. Yazıdaki bu düşünce kümeleri paragrafı meydana getirir.

Yazıdaki giriş, gelişme ve sonuç bölümleri paragraflarla gösterilir. İyi kurulmuş bir paragraf yazının tüm özelliklerini taşır. Böylece yazıda okuma kolaylığı sağlanmış olur, okuyucudaki ilgi sürekli olarak canlı tutulur.

Paragraf tek bir cümleden oluşabileceği gibi konunun genişliğine göre cümle sayısı artabilir.

Paragrafın önemini ve yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

• Okumayı ve anlamayı kolaylaştırır. Paragraflara bölünmüş bir yazıyı okumak ve anlamak daha kolay olur.

• Planlı yazmayı sağlar. Yazıya anlam ve konu bütünlüğü kazandırır.

• İstenilen konunun belirli ölçülerde işlenmesini sağlar. Her paragrafta konunun bir başka yönü işlenir.

• Duygu ve düşüncelerin ayrı ayrı paragraflarda işlenmesi düşünce karışıklığını
önler.

Paragraf soruları ÖSS sınavının yaklaşık olarak üçte birini teşkil etmektedir. Bu kadar önemli konuyu en iyi şekilde anlamak ve çalışmak gerekmektedir.

Paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır:

® İlk olarak soru kısmı okunmalı,sonra metin kısmı okunmalı,son olarak da cevap şıkları okunmalıdır.

® Parça okunurken önemli yerlerin altı çizilmelidir.( önemli yer, sorunun cevabının olabileceği yerdir.)

® Paragraf sorularında yorumdan kaçınılmalıdır. paragraf sorularında yorum yoktur. Soru paragrafa göre cevaplanmalıdır.

® Altı çizili sorulara dikkat edilmelidir. Değildir, değinilmemiştir, kullanılmamıştır şeklindeki ibarelere dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü olumsuz soruyu olumlu olarak algılayabilir ve soruyu yanlış çözebiliriz.

® Doğru seçenek bulunurken yanlış seçenekler elenmelidir.

Paragraf sorularının soru tipi pek fazla değişmemektedir. Bu yüzden geçmiş dönem soruları dikkatlice çözülmeli soru türleri kavranmalıdır. Paragraf sorularının en büyük düşmanı bol bol kitap okumaktır. Okuma hızınızı arttırır ve diğer sorularınıza zaman kazanacaksınız. Anlama yönelik sorular olduğu için kitap okumalar sizin yorum kabiliyetinizi geliştirecektir.

Paragraf konusunu şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

Þ İşlevlerine Göre Paragraflar

Þ Anlatım Türlerine Göre Paragraflar

Þ Paragrafın Konusu

Þ Paragrafın Ana Düşüncesi ve Yardımcı Düşünceleri

Þ Paragrafın Yapı Özellikleri

Þ Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Sinava Hazirlik