Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
Orhan Kemal  ( 15.09.1914)- (02.06.1970)

Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü) 15 Eylül 1914 tarihinde Ceyhan'da doğdu. İlk Büyük Millet Meclisi (1920-1923) için Kastamonu Mebusu yapılan ve Atatürk'ün yokluğunda seçildiği (1 Kasım 1920) Adalet Bakanlığından, üç gün sonra baskıyla istifa ettirilmekle bırakılmayıp, hemen her fırsatta neredeyse tüm İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanan büyük muhalif Abdülkadir Kemali Bey'in oğludur. Babasının, 1930'da Ahrar Fırkasını kurmak ve gazete çıkarmak yüzünden öldürülme korkusuyla Suriye'ye geçmesi üzerine, Orhan Kemal de ortaokulun son sınıfında öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Suriye ve Lübnan'da bir süre babasıyla birlikte kaldıktan sonra, ondan ayrılarak Adana'ya döndü (1932). Çırçır işletmelerinde işçi, dokumacı, ambar memur, Milli Mensucat Fabrikası'nda katip olarak çalıştı. Askerliği esnasında, komünizm propagandası yapma suçuyla beş yıl hapse mahkum edildi (1939-1943). Serbest kaldığında amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. 1950'de İstanbul'a yerleşerek hayatını yazılarıyla kazanmaya çalıştı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak, daha çok da tedavi amacıyla gittiği Sofya'da 2 Haziran 1970 tarihinde beyin kanamasından öldü, İstanbul'da toprağa verildi.

ESERLERİ
Hikaye Kitapları:
Ekmek Kavgası,
Sarhoşlar,
Çamaşırcının Kızı,
72. Koğuş,
Grev,
Arka Sokak,
Kardeş Payı,
Babil Kulesi,
Dünyada Harp Vardı,
Mahalle Kavgası,
İşsiz,
Önce Ekmek,
Küçükler ve Büyükler,
Yağmur Yüklü Bulutlar,
Kırmızı Küpeler,
Oyuncu Kadın,
Arslan Tomsen,
Serseri Milyoner - İki Damla Gözyaşı,
İnci'nin Maceraları

Romanları:
Baba Evi,
Avare Yıllar,
Murtaza,
Cemile,
Bereketli Topraklar Üzerinde,
Suçlu,
Devlet Kuşu,
Vukuat Var,
Gavurun Kızı,
Küçücük,
Dünya Evi,
El Kızı,
Hanımın Çiftliği,
Eskici ve Oğulları,
Gurbet Kuşları,
Sokakların Çocuğu,
Mahalle Kavgası,
Kanlı Topraklar,
Bir Filiz Vardı,
Müfettişler Müfettişi,
Yalancı Dünya,
Evlerden Biri,
Arkadaş Islıkları,
Sokaklardan Bir Kız,
Kötü Yol,
Tersine Dünya

İnceleme: Senaryo Tekniği

Sinava Hazirlik