Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
Oktay Rifat Horozcu ( 1914)- (1988)

Birinci Yeni ve İkinci Yeni’nin kurucularından Oktay Rifat’ın “Sesimiz” dergisinde yayımladığı ilk şiirleri Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl Kısakürek’ten etkiler taşımaktadır. Kültürlü bir aile çevresinde yetişmesi dolayısıyla şair, Garip hareketinin estetik altyapısını oluşturan sürrealist şiir anlayışını arkadaşlarından daha önce ve daha iyi tanımıştır.

 

Yazın hayatına girdiği sıralardaki şiirlerini Garip hareketinin poetikasına uygun olarak yazar. Orhan Veli ile birlikte yazdıkları Garip kitabındaki yirmi bir şiirin büyük bir kısmı Garip çizgisindedir. Bu hareket içerisinde Orhan Veli’nin lider kişiliğinin yanında, Oktay Rifat’ın yönlendirici, denetleyici ve eleştirici kişiliği dikkat çekmektedir. Hareketin mektepleşme eğilimine karşı çıkarak tek düzeleşmesini önlemeye çalışır. Edebiyat dünyasında bir yer edindikten sonra, Garip şiirinin estetik altyapısı içerisinde kalmanın kendisini tüketeceğine inanmaktadır. Bunun için, Orhan Veli’nin vefatından sonra Garip’ten kopuşu kolay olur.

 

Bu dönem şiirlerinde “yaşama sevinci” şiirlerinin en önemli temasıdır. Biçim bakımından da bu şiirlerinde hiçbir kaygıya yer yoktur. Geleneksel olan her şeyden arınma isteği görülmektedir. Ancak Garip kitabındaki Kuzu ve Uykusuzluk adlı şiirleri, söylem bakımından Garip’in poetik anlayışından uzakta ve daha çok İkinci Yeni’ye yakındır. Bu şiirler, Oktay Rifat’ın sonraki şiir çizgisini açıklaması bakımından önemlidir.

 

Oktay Rifat, Garip çizgisinde kalmayarak, şiir serüvenini toplumcu gerçekçi, İkinci Yeni ve evrensel değerleri önceleyen bir doğrultuda sürdürür. Bazı şiirlerinde, halkçı bir tavırla folklordan faydalandığı da görülür. Perçemli Sokak’ta araladığı İkinci Yeni kapısını Aşık Merdiveni ile açar.

 

Ona göre şiir, içerik ve dil işidir. Bundan dolayı ki onun şiirlerinde aynı muhteva, birbirinden farklı formların içerisinde dile dönüşş bir biçimde görülebilir. Lirizm ise Oktay Rifat’ın şiirinin her döneminde bir dip akıntı olarak varlığını korumuştur. Bireyselden ulusala ve oradan da evrensele ulaşan geniş bir şiir haritasına sahiptir. Türk şiirinin Cumhuriyet dönemindeki tarihsel gelişimini onun şiirlerinde görmemiz mümkündür. Şiirle ilgili hiçbir konuda tutucu değildir. Bunun için, Garip döneminde Orhan Veli’nin mektepleşme eğilimine karşı çıkarak, Garip hareketine bir tepki olarak doğan İkinci Yeni’nin kuruluşunu gerçekleştirir.

 

Şiirlerinde aşk, yaşama sevinci, özgürlük ve zaman problemi en çok üzerinde durduğu konulardır.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERLERİ


Şiir:

Garip (1941),
Yaşayıp Ölmek,
Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler (1945),
Güzelleme (1945),
Aşağı Yukarı (1952),
Karga ile Tilki (1954),
Perçemli Sokak (1956),
Aşık Merdiveni (1958),
İkilik (1963 - Aşağı Yukarı ve Karga ile Tilki adlı kitaplarının 2. Basımı),
Elleri Var Özgürlüğün (1966),
Şiirler (1969),
Yeni Şiirler (1973),
Çobanlı Şiirler (1976),
Bir Cigara İçimi (1979),
Elifli (1980),
Denize Doğru Konuşma (1982),
Dilsiz ve Çıplak (1984),
Koca bir Yaz (1987).

Oyun:

Bir Takım İnsanlar (1961),
Kadınlar Arasında (1966),
Bu iki oyunla birlikte üç oyunu daha tek cilt: Atlarla Filler, Çil Horoz, Yağmur Sıkıntısı(1988). Bazı oyunlarının oynayış yılları şöyle: Oyun İçinde Oyun (1949 - 1950), Zabit Fatmanın Kuzusu (1965), Dirlik Düzenlik (1975).

Roman:

Bir Kadının Penceresinden (1976),
Danaburnu (1980),
Bay Lear (1982).

Sinava Hazirlik