Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      DİVAN EDEBİYATINDA DÜZYAZI
Nergîsî

Nergisî, (1580 Bosna - 1635 Gebze), yazar. Medrese öğrenimi gördü ve ilmiye sınıfına girdi. Uzun süre Rumeli şehirlerinde (Gabela, Mostar, Yenipazar) müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu; daha sonra vakanüvislik yaptı. Revan Seferi’ne giderken Gebze dolaylarında atından düşerek öldü. Koçi Bey ve Kâtip Çelebi’nin düz yazısındaki yalın anlatımı benimsemeyip, Veysi, Okçuzade gibi münşilerin süslü anlatımını örnek aldı. Günlük konuşma dilinde bol bol karşılığı olan durumları birtakım sıfatlar ve tamlamalarla yazarak değişik bir yapı biçimi kurmuştu.

Ünlü yapıtı “Hamse”; “Nihalistan”, “İksir-i Saadet”, “Meşakkul’uşşak”, “Kanunü’r-Reşat” ve “Gazevat-ı Müslime” adlı beş kitaptan meydana gelmiştir. İlk kitap “Nihalistan” hikâyeler dizisidir. Münşeat”ında ise çeşitli devlet adamlarına yazılacak mektupları klişeleştiren 50 kadar örnek vardır.Sinava Hazirlik