Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      KOMPOZİSYONDA KONU

 

Konu, ortaya konulan, kendisinden bahsedilen, kararlaştırılan şey demektir. Konu bir edebi eser veya yazının genel çerçevesi demektir. Bu genel çerçeveye her sanatçı ayrı açıdan bakar. Sözgelişi baharın çiçekleri, yağmurları, meyveleri ve getirdiği hastalıklar etrafında yazılmış dört yazı düşünürsek, bunların hepsinin konusu bahardır.

 

Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi konu; üzerinde yazı yazmaya, konuşmaya, düşünmeye, eser vermeye yarayan kavram veya maddedir. Bu durumda yazmaya değer her şey bir kompozisyon konusu olabilir.

 

  1. Konunun Ana Düşüncesi (Konunun Maddesi): Konunun kavranmasında temel ölçülerin başında konunun ana düşüncesi gelir. Konunun ana düşüncesi demek konunun özü demektir. Konunun maddesi anlaşılmadan yazılan kompozisyonlarda konu anlaşılmamış demektir. Dolayısıyla yazılanlar da bu konu dışında kalırlar.

 

Sözgelişi; “Körle yatan şaşı kalkar.” sözünü haklı çıkaran bir hikaye yazınız. Kompozisyonunda konunun maddesi “kötü insanlarla arkadaşlık etme”dir. Buradaki körlük ve şaşılığın gerçek anlamda düşünülmemesi gerekir. Görüş noktası konuyu sınırlandırmak için gereklidir.

 

  1. Konunun Görüş Açısı: Konunun kavranmasında ikinci önemli ölçü “görüş açısı”dır. Görüş açısı konunun maddesini çevreleyen görüş yönüdür. Görüş açısının tespiti yazarı dağınıklıktan kurtardığı gibi, konunun başka yönlere saptırılmasına da engel olur. Görüş noktası konuyu sınırlandırmak için gereklidir.

 

Yukarıdaki örnekte “görüş açısı”, kötü insanlarla düşüp kalkanların mutlaka kötü yola sapacaklarıdır. Konunun verilmesine göre bunun tersi savunulamaz. Örnekler buna göre düşünülecek, hikâye bu açıdan yazılacak demektir. Bunun tersi konu dışıdır.

 

Bu konuyu hikâyelendiren bir yazar, kötü insanlarla düşüp kalkarak onları iyi yöne çeken bir kahramana yer veremez. Çünkü bu görüş, düşünce açısından doğru olsa bile, konunun veriliş biçimine göre, görüş açısına uymamakta, görüş açısını yalanlamaktadır.

 

  1. Konun Şekli: Konunun şeklinden, yazılmak istenen yazının türü anlaşılır. Bir kompozisyon konusu her tür yazı şekliyle yazılamaz. Deneme türüne uygun düşecek bir konu makale türüyle yazılamaz. Makaleye uygun bir konu hikaye şeklinde yazılamaz.

 

 

 
Sinava Hazirlik