Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | U-Ü |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


UA

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

UAAF

Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu

UAD

Uluslararası Adalet Divanı

UAEA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

UAGF

Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu

UAT

Uluslararası Af Teşkilatı

UBAK

Ulaştırma Bakanlığı

UBAM

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi

UBB

Uluslararası Basın Birliği

UBE

Uluslararası Basın Enstitüsü

UBF

Uluslararası Basketbol Federasyonu

UBOK

Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi

UÇÖ

Uluslararası Çalışma Örgütü

UDÖ

Uluslararası Denizcilik Örgütü

UE

bk. AB (European Union)

UEA

Uluslararası Enerji Ajansı

UEFA

bk. AFFB (Union of European Football Associations)

UEİBB

Uluslararası Ekonomik İş Birliği Bankası

UETHF

Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu

UFF

Uluslararası Futbol Federasyonu

UFK

Uluslararası Finansman Kurumu

UFO

Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)

UHF

Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

UHİK

Uluslararası Hilal İslam Komitesi

UHTB

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

UİİBÖ

Uluslararası İktisadi İş Birliği Örgütü

UİKB

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

UKA

Uluslararası Kalkınma Ajansı

UKK

Uluslararası Kızılhaç Komitesi

UMT

Uluslararası Mülteci Teşkilatı

UN

bk. BM (United Nations)

UNAC

bk. BMÇYT (United Nations Aid to Children)

UNCTAD

bk. BMTKK (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTC

bk. UŞM (United Nations Centre on Transnational Corporations)

UNESCO

bk. BMEBKT (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNHCR

bk. MYK

UNICEF

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu(United Nations International Children’s Emergency Fund)

UNIDO

bk. BMSKÖ (United Nations Industrial Development Organisation)

UNO

bk. BMT (United Nations Organization)

UNRRA

bk. BMYRİ (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

UOK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi

UÖB

Uluslararası Ödemeler Bankası

UPB

Uluslararası Posta Birliği

UPF

Uluslararası Para Fonu

UPI

bk. UBB (United Press International)

UPU

bk. UPB (Universal Postal Union)

USAŞ

Uçak Sanayi Anonim Şirketi

USF

Uluslararası Satranç Federasyonu

USHÖ

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

USÖ

Uluslararası Standartlar Örgütü

UŞM

Ulusötesi Şirketler Merkezi

UTKF

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

UTM

Uluslararası Ticaret Merkezi

UTO

Uluslararası Ticaret Odası

1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi

UYAÇM

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

UYB

Uluslararası Yazarlar Birliği

Uzm.

Uzman

Ü

Üniversite

ÜAK

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Üçvş.

Üstçavuş

ÜDS

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

ÜFE

Üretici fiyatları endeksi

ünl.

Ünlem

ÜT

Üretim tarihi

Ütğm.

Üsteğmen

Sinava Hazirlik