Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | S-Ş |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


S

Sayı

s.

Sayfa

sa.

Saat

SAS

Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT

Su Altı Taarruz (Komandoları)

SATEM

Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi

SAÜ

Sakarya Üniversitesi

Sb.

Subay

SB

Sağlık Bakanlığı

SBF

Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBS

Seviye Belirleme Sınavı

SDIF

bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)

SDÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk.

Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK

Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SEKA

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

sf.

Sıfat

SG

Sahil Güvenlik

SGK

1. Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

SGM

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

SHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SHGM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHÖ

Sivil Havacılık Örgütü

SİÜ

Siirt Üniversitesi

SKT

Son kullanma tarihi

Sl.

Slavca

SMWK

bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)

Sn.

1. Sayın. 2. Saniye

snt.

Santral

SNÜ

Sinop Üniversitesi

Sok.

Sokak

SOS

Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sos.

Sosyoloji

sp.

Spor

SPA

bk. SUGES (Salus per aquam)

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Srp.

Sırpça

SSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSDB

Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

SSM

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

STB

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ

Sivil Toplum Örgütü

SUGES

Sudan gelen sağlık

1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi

SWIFT

bk. DBAFİT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SYD

Sayısal yoğun disk

SYDGM

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Ş

Şirket

Şb.

Şube

ŞEHİR

İstanbul Şehir Üniversitesi

ŞÜ

Şırnak Üniversitesi

Sinava Hazirlik