Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | N |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


NAFTA

bk. KASTB (North American Free Trade Area)

NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi(National Aeronautics and Space Administration)

NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

NEÜ

Nevşehir Üniversitesi

NĞÜ

Niğde Üniversitesi

NKÜ

Namık Kemal Üniversitesi

No.

Numara

NOTAM

Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

.

Nöbetçi

Nö. Sb.

Nöbetçi subayı

NVİGM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

Sinava Hazirlik