Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | K |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


K

1. Kuzey 2. Komutan, komutanlığı

kal

Kalori

KARDEMİR

Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KASTB

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

KAÜ

Kafkas Üniversitesi

KB

Kuzeybatı

KBB

Kulak, Burun, Boğaz

KBÜ

Karabük Üniversitesi

KD

Kuzeydoğu

KDV

Katma değer vergisi

KED

Kablosuz Erişim Düzeneği

KEGM

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KEİ

Karadeniz Ekonomik İş Birliği

KEYK

Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

kg

Kilogram

KGB

Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KGM

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

KHK

Kanun hükmünde kararname

KHÜ

Kadir Has Üniversitesi

KHz

Kilohertz

KİBİB

Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği

KİK

1. Kamu İhale Kurumu 2. Kamu İktisadi Kuruluşları

kim.

Kimya

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

KİYÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KKB

Karayip Kalkınma Bankası

KKGM

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KKK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KLÜ

Kırklareli Üniversitesi

km

Kilometre

KMS

Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

KMÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

KOBİ

Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOİ

Kamu Ortaklığı İdaresi

koor.

Koordinasyon

Kor.

Kolordu

Kora.

Koramiral

Korg.

Korgeneral

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOÜ

Kocaeli Üniversitesi

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

kr.

Kuruş

krş.

Karşılaştırınız

KSDB

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

KSGM

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KSÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

KTKB

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

KTO-KÜ

KTO Karatay Üniversitesi

KTOP

Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı

KTÖGM

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

KTÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KUGM

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Kur. Bşk.

Kurmay Başkanı, Başkanlığı

Kur.

Kurmay

1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi

KVMGM

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

KYGM

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Sinava Hazirlik