Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | H |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


H

1. Hicri 2. Hastane, hastanesi

HA

Harp Akademisi

HABITAT

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HACCP

Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi

HAVAŞ

Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hay. b.

Hayvan bilimi

haz.

Hazırlayan

HDD

Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek.

Hekimlik, hekim, hekimi

HGK

Harita Genel Komutanlığı

HGM

Haberleşme Genel Müdürlüğü

HIV

AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

HİTÜ

Hitit Üniversitesi

HKK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

hl

Hektolitre

hlk.

Halk ağzı

HM

Hazine Müsteşarlığı

hm

Hektometre

HMUK

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO

Harp Okulu

HRÜ

Harran Üniversitesi

Hs. Uzm.

Hesap Uzmanı

HSSGM

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

huk.

Hukuk

Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv. K.

Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hv. Kuv.

Hava Kuvvetleri

Hz. öz.

Hizmete özel

Hz.

1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette

Sinava Hazirlik