Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İMLA VE NOKTALAMA

Kısaltmalar Dizini | C-Ç |

| Kısaltmalar Ana Sayfası İçin Tıklayınız |


C

Cilt

CACM

bk. OAOP (Central American Common Market)

Cad.

Cadde, caddesi

CAEC

bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council)

CAO

bk. SHÖ (Civil Aviation Organization)

CARICOM

bk. KTOP

CBÜ

Celâl Bayar Üniversitesi

CC

Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

CD

1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)

CDB

bk. KKB (Caribbean Development Bank)

CDH

bk. AİHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

CE

bk. AK (Council of Europe)

CEAP

bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)

CECA

bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

CEDH

bk. AİHM (European Court of Human Rights)

CEE

bk. AET (European Economic Community)

CEI

bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CEN

bk. ASK

CENTCOM

bk. AMK

CENTO

bk. MAÖ (Central Treaty Organization)

CERN

bk. ANAM (Conseil européen pour la recherche nucléaire, European Organization for Nuclear Research)

CGS

Uluslararası fizik birimleri sistemi

CIA

bk. MHAT (Central Intelligence Agency)

CIF

Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)

CİGM

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

CIJ

bk. UAD (International Court of Justice)

CIOS

bk. UBOK (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

CIP

1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2.Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)

CIS

bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CJCE

bk. ATAD (European Court of Justice)

cm

Santimetre

CMEA

bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

CMK

Ceza Muhakemesi Kanunu

CMUK

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

CNRS

bk. UBAM (Centre National de la Recherche Scientifique)

coğ.

Coğrafya

COMCEC

bk. İSEDAK (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Conference)

COMECON

bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

COMESA

bk. GDAOP (Common Market For Eastern and Southern Africa)

cos

Kosinüs

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

CTC

bk. UŞM (Center on Transnational Corporations)

CTE

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Cum. Bşk.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAĞ ÜNİ

Çağ Üniversitesi

ÇASGEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇAYKUR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

çev.

Çeviren

ÇGM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

ÇNÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÇOMÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇS

Çimento Sanayisi

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇUKOBİRLİK

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

ÇÜ

1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi

Çvş.

Çavuş

ÇYGM

1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Sinava Hazirlik