Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
Kilisli Rıfat Bilge (1873-1953)

Türk edebiyatı tarihinde "Türk Edebiyatı Tarihçisi" ve "Türk Dilbilimcisi" olarak tanınmış olan Kilisli Rıfat, 1873 yılında Kilis'te doğdu. Rüştiye öğreniminden sonra özel dersler görerek, Kilis Müftüsü Abdurrahman Efendi'den icazet aldı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Daru' l-Muallimin' de okudu. l898'de mezun olunca idadilerde Türkçe ve Arapça öğretmenlikleri yaptı. ilahiyat ve edebiyat fakültelerinde Arap edebiyatı öğretmenliği yaptı. Bu arada Hukük Fakültesi'nde okudu.

Kilisli Rıfat, Türk Dili ve Edebiyatı tarihinin ana kaynakları sayılan eserler üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanındı. İstanbul kütüphanelerindeki birçok Arapça ve Farsça eseri inceledi ve bunlardan birçoğunun çevirisini yaptı. "Kitab-ı Dede Korkut", Divan-ı Lügati't - Türk" gibi önemli eserlerin basım ve yayımlarını sağladı.

Başlıca eserleri ve çalışmaları şunlardır:
Kitab-ı Dede Korkut (1914),
Divan-ı Lügati't-Türk (1917),
İbn-i Mühenna Lügati (1919),
Ferhenkname-i Sadi (çev.1924),
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (1928),
Divan-ı Türki (Sultan Veled'in Türkçe şiirleri- Veled İzbudak ile,1935),
Keşfu'z-Zünun (Katip Çelebi'nin, Arapça metin 2 cilt Şerafettin Yaltkaya ile,1941-1945),
Maniler (1928) ve daha birçok Arapça ve Farsça çeviri.

Sinava Hazirlik