Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SÖZCÜK (KELİME)
Genel Özellikler

Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı bağlı bir ya da daha fazla biçimbirimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimidir. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir. Sözcükler bir araya gelerek sözcük öbekleri, cümlecik ve cümleleri meydana getirirler.

Sözcükle ilgili dil bilgisi kitaplarında çok farklı tanımlamalar vardır.

    * Ad ya da İsim
    * Önad ya da Sıfat
    * Adıl ya da Zamir
    * Belirteç ya da Zarf
    * İlgeç ya da Edat
    * Bağlaç
    * Ünlem
    * Eylem ya da Fiil

Bu söcük türlerinden ilk yedisi ad soyludur. Eylemler ise kendi içinde önemli bir sözcük türünü oluşturur.

Sözcük türleri içinde en önemlileri ad ve eylemlerdir. Jean Deny, Türkçe'deki sözcük türlerini ad, eylem ve ilgeç olmak üzere üçe ayırır. Bu temel ayrım Türkçe için genelde kabul gören bir anlayışı gösterir. Çünkü, dilin anlatım yapısının temelinde yapılan bir iş vardır, bir de işi yapan kişi bulunur. Ad işi yapanı, eylem işin yapılışını bildirir. Öteki sözcük türleri ise yalnızca ad ve eylemin anlamlarını tamamlar.

Türkçe'de sözcük türleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Aynı sözcük ad, sıfat, belirteç, ünlem gibi görevleri üstlendiği için söcük türlerini sınıflandırmak zordur. Bu konuda en geçerli ve kolay çözüm, sözcüklerin cümle içerisindeki anlam ve işlevlerine bakmaktır. bu nedenle, br sözcük bir sözcük türünde dondurulmamalı, cümle içerisimdeki anlam ve işleyişine göre değerlendirmelidir.


       à KELİMEDE ANLAM

               Þ Temel Anlam
               Þ Yan Anlam
               Þ Mecaz Anlam
               Þ Terim Anlam

       Þ Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri

               ® Eş Anlamlı Sözcükler
               ® Yakın Anlamlı Sözcükler
               ® Zıt Anlamlı Sözcükler
               ® Sesteş Sözcükler

       à KELİMEDE YAPI

               Þ Çekim Ekleri
               Þ Yapım Ekleri
               Þ Sözcüklerin Yapısı

       à SÖZCÜK TÜRLERİ

               Þ İsimler
               Þ Sıfatlar
               Þ Zarflar
               Þ Zamirler
               Þ Fiiller
                       ® Fiillerde Kip
                       ® Fiillerde Zaman Kayması
                       ® Fiillerde Şahıs
                       ® Ek Eylem
                       ® Birleşik Zamanlı Fiiller
                       ® Fiil Çatısı
                       ®Fiillerde Yapı

               Þ Fiilimsi
               Þ Edat
               Þ Bağlaç
               Þ Ünlem

       à KELİME GRUPLARI

               Þ İkilemeler
Sinava Hazirlik