Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      İKİLEMELER

Cümlede anlamı pekiştirmek amacıyla kurulan söz öbekleridir.

İkilemelerin Anlam Bakımından Kuruluşları

1. Aynı sözcüğün yinelenmesiyle oluşanlar:

Çocuklar uslu uslu oturuyorlar.
Başından geçenleri uzun uzun anlattı.
Çıktı ve demet demet çiçeklerle geri döndü. .,.
Dağ yolunda vavas vavas ilerledik.
İri iri güller, sarı sarı ayvalar, çeşit çeşit tatlılar…

2. Eş anlamlı sözcükler ya da yakın anlamlı sözcüklerle oluşanlar:

Kimseden ses seda çıkmıyor.
Az buçuk yabancı dili de var.
Bugüne dek doğru dürüst idman yapmadınız.
Bu olay hakkında akıl fikir yürütmek biraz zor.
Adam, ezile büzüle odayt terk etti.

3. Zıt anlamlı sözcüklerle oluşanlar:

Aşağı yukarı on yıldır ondan haber alamadık.
Övünmek gibi olmasın, az çok şiirden anlarım.
Başkaları hakkında ileri geri konuşmak doğru değildir.
Çamurda bata çıka ilerliyorduk.

4. Biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle oluşanlar:

Annem ufak tefekti, ancak çok becerikliydi.
Bu yıl çoluk çocuk tatile çıkacağız.
Sizden yemek memek bir şey istemiyorum.

5. İkisi de anlamsız sözcüklerle oluşanlar:

Yine abuk sabuk konuşmaya başladı

6. Yansıma sözcüklerle oluşanlar:

Hasta ıkıl ıkıl nefes alıyordu.
Arabalar yanımızdan vızır vızır geçiyordu.
Pekmezi tenekeye lıkır lıkır doldurdu.
Suyun  şırıl şırıl akışı dinlendiriyor.

7. “de”, “ama”, ve “mi” ile kurulanlar:

Kibar mı kibar bir çocuktur.
Ev de evdir, maşallah!
Çimenler ıslak ama ne ıslak

İkilemeler kuruluşları esnasında yapım ekleri ve çekim ekleri alabilir:

Yerli yersiz konuşma.
Günlük güneşlik bir gün geçirdik.
Boşu boşuna uğraşmıyorum onunla. İkisi bir süre baş başa görüştüler.
Tarlalar baştan basa deniz renginde.

UYARI: İkilemeleri oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Aralarına noktalama işaretleri konmaz.
Sinava Hazirlik