Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
İbrahim Allattin Gövsa (1889-1949)


İstanbul'da doğdu. Başta şiir, hikaye, fıkra, mizah, hiciv, eğitim, çocuk eğitimi, psikoloji, çeviri olmak üzere hemen hemen her sahada eser verdi. Şair ve yazar bir şahsiyettir. Ansiklopedik çalışmalar yaptı.

Şiire aruz vezniyle başladı, sonra hece veznini kullanmaya başladı. Çocuk, yurt ve toplum şiirlerine ağırlık verdi.

Başlıca eserleri şunlardır:

Çocuk Şiirleri (1911),
Güft u Gü (şiir-1912), Çanakkale İzleri (şiir-1926),
Süleyman Nazif (monografi1933),
Meşhur Adamlar Ansiklopedisi (4 cilt-1937),
Acılar (şiir1941), Söz Oyunları (nesir-1942),
Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946)
Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedisi (1947).

Sinava Hazirlik