Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SES BİLGİSİ
Hece Düşmesi

Türkçe'de sözcüklerin özelliğinden ya da söyleyiş kolaylığından kaynaklanan hece düşmesi olayına rastlanır. Bu olgu üç nedenden kaynaklanır:

1. Kimi sözcükler sonlarına ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (bileşik sözcüklerde) geldiğinde zayıf olan orta hecelerini (ünlülerini) yitirirler.

Bu oluşum yazıya da geçer. Buna uyulmazsa yazım yanlışı yapılmış olur.

Örnekler :
Akıl        ®      aklım
Şehir     ®      şehre
Nehir     ®      nehrin
Beyin     ®     beynimiz
Göğüs   ®     göğsünde
Boyun    ®      boynumuz
Burun    ®      burnu
Devir     ®      devrim
Kıvır      ®      kıvrıntı
Zehir     ®     zehrolmak
Kayıp    ®      kaybolmak
Hapis    ®     hapsetmek
Şükür    ®     şükretmek
Zulüm   ®     zülmetmek

2. Bileşik sözcüklerin oluşumu sırasında iki ünlü yan yana gelirse, bu ünlülerden biri ya da bir ünlüyle bir ünsüz düşer. Buna "ünlü aşınması" da denir.   Bu özellik yazıya geçebilir.

Örnekler :
Ne için          ®     niçin
Ne asıl           ®     nasıl
Pazar ertesi   ®    Pazartesi
Cuma ertesi  ®   Cumartesi
Kahve altı      ®   kahvaltı
Bu arada       ®    burada
Şu arada       ®    şurada

Uyarı :
Bileşik sözcük kurallarıyla oluşmuş; ancak ölçü zorlamasından ya da söyleyiş kolaylığından kaynaklanan ünlü düşmeleri de gözlenir. Bunlar da yazıya geçebilir.

Örnekler :
"Karac'oğlan der ki n'oldum, n'olayım"
-  N'aber ?
-  N'olsun.

Uyarı :
Ünsüzle biten sözcüklerin sonlarına eklenen  "ile"  sözcüğünün  "i" ünlüsü düşer; ünlüyle biten sözcüklerde ise "y" ünsüzüne dönüşür.

Örnekler :
Sen ile ben     ®   senle ben
Kitap ile          ®  kitapla
Gül ile bülbül  ®   gülle bülbül
Para ile          ®   parayla
Sıra ile           ®   sırayla
Göz ile           ®    gözle

Uyarı :
Ek fiilin "i" kökü de kimi sözcüklerde düşer; kimilerinde "y" ünsüzüne dönüşür. Bunlar da yazıya geçebilir.

Örnekler :
Akıllı  idi        ®   akıllıydı
Doğru  idi        ®   doğruydu
Gelmiş  idi        ®   gelmişti
Biliyor  idi        ®   biliyordu
Kitap  idi        ®   kitaptı

3. Kimi sözcüklerde söyleyiş kolaylığından kaynaklanan ünlü düşmeleri gözlenir. Buna "aşınma" da denir.

Buraya        ®    burda
Şura                ®    şurda
Orada                ®    orda

Sinava Hazirlik