Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
Halil Nihat Boztepe (1882-1949)

1882'de Trabzon'da doğdu. Trabzon Askeri Rüştiyesi ve İdadisi'nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra Fransız Frenkler Mektebi'nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı. Bu arada Duyiln-u Umumiye İdaresi'nde de memurluk yaptı. Daha sonra Müfettişlik Kalemi ve Komiserlik Kalemi Mübeyyizliğine atandı. Cumhuriyet'ten sonra 1925 yılında Osmanlı borçlar meselesinin çözümü için devlet tarafından görevli olarak Paris' e gönderildi. 1927 yılında Gümüşhane milletvekili 1931' de de Trabzon milletvekili olarak meclise girdi. Hiç evlenmedi. 1949 yılında İstanbul'da vefat etti.

Halil Nihat karakter olarak oldukça kibar, nazik; uluvv-ü cenab, yardımsever bir kişi ve Atatürk'ün sevgisini kazanmış bir sanatçıdır.

Halil Nihat edebiyat tarihimizde,mizah-yergi gücü ağır basan ünlü divan şairlerine yazdığı nazirelerle tanındı. En güzel şiirlerini aruzla yazdı. Edebiyata İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra yazdığı şiirler.ve Fransızca'dan yaptığı çevirilere atıldı.

Halil Nihat günün tarihi, içtimai olaylarını divan tarzı ile birleştirip karikatürize eden, zarif bir şairdir. Halkın yaşadığı sıkıntıları ve halkın şikayetlerini zeki ve iğneli bir di11e kağıda aktarmış ve bütün bu hicivlerini ölçülü bir şekilde temiz ve nezih bir lisanla söylemiştir. Böylelikle manzum mizah türünün usta şairlerinden olduğunu kanıtlamıştır.

Uzun yıllar eser vermekten uzak duran Halil Nihat, en son 1947 yılında yayımladığı "Ağaç Kasidesi" adlı, yüzlerce beyitten oluşan kasidesiyle Türk manzum hicvinin en dolgun ve zarif bir örneğini vermiş oldu.
       .
Başlıca eserleri şunlardır:

Şiir kitapları:
Siham-ı İlham (1921),
Ayine-i Devran(1924),
Mahitab (1924),
Ağaç Kasidesi (1947)

Nedim Divanı ile Nedim-i Kadim Divanının Günümüz Türkçe'si Basımı.

Ayrıca Fransızca'dan yaptığı birçok şiir ve roman tercümesi, gazete ve dergi sayfalarında kalmış şiir ve yazıları vardır.

Sinava Hazirlik