Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      FİİLLER
Fiillerde Şahıs

Eylemde kişi; işin, oluşun ve eylemin kimin tarafından yapıldığını, kiminle ilgili olduğunu belirtir. Eylem kök ve gövdelerine çatı kip ve zaman eklerinden sonra kullanılarak çekimli eylemi oluştururlar. Birinci, ikinci, üçüncü tekil ve çoğul için kullanılan kişi ekleri vardır. Kişi ekleri ad çekiminde de kullanılmaktadır. Daha öncede gördüğümüz gibi birinci kişiler ben ve biz, ikinci kişiler sen ve siz, üçüncü kişiler ise o ve onlardır. İster ad olsun ister eylem olsun çekimleme sonucu bu adılları karşılar.

Belirli geçmiş zaman ve dilek-koşul kiplerinin çekiminde kullanılan kişi ekleri:

       1. t.k.  -m                1. Ç.k.  -k
       2. t.k.  -n                2. ç.k.   -nız
       3. t.k.  --                3. ç.k    -lar

Belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman ve gereklilik kiplerinin çekimlerinde kullanılan kişi ekleri:

       1. t.k.  -ım                1. Ç.k.  -ız
       2. t.k.  -sın                2. ç.k.   -sınız
       3. t.k.  --                3. ç.k    -lar

İstek kipinin çekiminde kullanılan kişi ekleri:

       1. t.k.  -ım                1. Ç.k.  -lım
       2. t.k.  -sın                2. ç.k.   -sınız
       3. t.k.  --                3. ç.k    -lar

Emir  (buyrum) kipinin çekiminde kullanılan kişi ekleri:

       1. t.k.  -                1. Ç.k.  -
       2. t.k.  -eksiz                2. ç.k.   -ın, -ınız
       3. t.k.  -sın                3. ç.k    -sınlar

Birinci kişiler eylemi yapanlar veya yaptıranlar oldukları için kendi kendilerine emir vermeleri mantık dışı olacaktır. Bu nedenle birinci kişilerin emir çekimi yoktur demek daha doğru olacaktır.  İkinci teklik kişi emir çekimi ise sözcüğün yalın hali  yapılmaktadır. İkinci çokluk kişilerin çekiminde ise -ın eki üzerine -nız getirilerek nazik bir söyleyiş biçimi belirtilmiştir.

Sinava Hazirlik