Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATÇILARI
Eflatun Cem Güney (1896-1981)

Hekimhan'da doğdu. Ahmed Hurşid Bey'in oğludur. Sivas İdadi ve Sultânî'sini bitirdi (1918). Anadolu' nun çeşitli İllerinde ve istanbul'da edebiyat öğretmenliği, Topkapı Müzesi Müdür Yardımcılığı, Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Halk Eğitimi Başkanlığı yaptı. İstanbul'da öldü.

Konya MÜdafaa-t Hukuk Cemtyeti'ndeki faaliyetleri ile Millî Mücâdele'ye katıldı. İstiklâl (Eskişehir, 1919), İrşâd (Konya, 1921) ve Misak-ı Millî {Kayseri, 1921) dergi ve gaze teleri çıkardı. Duygu ve Düşünce, Duygu ve Dilek, Taşpınar gibi dergileri idare etti. Folklor araştırma çalışmaları yapıp halk hikayelerini, masalları ve efsaneleri derleyip onları edebî eser seviyesine çıkarmaya uğraştı. Masal çalışmaları ile milletlerarası üne kavuştu ve Danimarka'daki Hans Chrıstıan Andersen nnusveddeaen kontrol edıteceK Kurumu Eflatun Cem Güney'e Açıl Şofrani-Açıl ve Dede Korkut Destanları ile iki defa "Ajıderseh PSyesi Şeref Diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası" verdi. (1956, 1960).

Masal kitapları: 1. Nar Tanesi (1946), 2. Akıl Kutusu (1947), 3. En Güzel Türk Masalları (1948), 4. Altın Heybe, 5. Kül Kedisi, 6. Felek Sillesi (1948), 7. Acil Sofram Açıl ve Congoloz Baba (1949), 8. Kara Yılan ve Kara Gülmez (1949), 9, Bir Varmış Bir Yokmuş (1956), 10. Evvel Zaman İçinde (1957), 11. Gökten üç Elma Düştü (1960), 12. Az Gittim Uz Gittim (1961), 13. Ağlayan Nar ile Gülen Ayva (1969), 14. Al Elma Yeşil Elma (1969), 15. Sabır Taşı (1969), 16. Hasırcı Baba- Keloğlan (1969), 17. Aygın Baygın Ses ve Nurtopu (1970), 18. Yedi Köyün Yüz Karası (1970), 19. Altın Gergef (1971), 20. Güldükçe Güller Açan Kız (1971), 21. Tellerinde Bülbüller Şakıyan Saz, vs.

Halk hikayeleri: 1. Dertli Kaval (1945), 2. Dede Korkut Hikayeleri (1958), 3. Âşık Garip (1958), 4. Kerem İle Aslı (1959), 5. Tahir İle Zühre (1959), 6. Şah İs mail. Halk şairleri: 1. Erzurumlu Emrah (1928,1955), 2. Halk Şiiri Antolojisi (1947), 3. Âşık Ruhsatı (1953), 4 Meslekî (1953), 5. Meslekî (1953), 6 Kâmilî (1958). Türkü ve fıkra, fotklor: 1. Halk Türküleri (2 cilt, 1953-1956), 2. Nasrettin Hoca Fıkraları (1956), 3. Folklor ve Eğitim (1966), 4. Folklor ve Halk Edebiyatı (1917). Diğer eserleri: 1. Matem Sesleri (1920, şiirler), 2. Dumlupınar'a Doğru, 3. Kara Yazı, 4. Atatürkün Hayatı ve Atatürkün Eserleri (1963). Halk eğitimi ile ilgili eser leri de vardır.
Sinava Hazirlik