Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      AÇIKLAMALI ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER
 

Adamın iyisi iş başında belli olur.

Adam adama yük değil; can gövdeye mülk değil.

Alim unutmuş, kalem unutmamış.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem.

At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur at bulunmaz.

Atılan ok geri dönmez.

Ayağına yorganına göre uzat.

Azıcık aşım, kaygısız başım.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar.

Damlaya damlaya göl olur; damlacıktan sel olur.

Deve boynuz umarken kulaktan olmuş.

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Duvarı nem, insanı gam yıkar.

Edebi edepsizden öğren.

El ağzına bakan karısını tez boşar.

Faydasız baş, mezara yaraşır.

Fazilete giden kapıyı açmak güçtür.

Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

İş adamın kalayı.

İşleyen demir ışıldar.

Kel ölür sırma saçlı olur; kör ölür badem gözlü olur.

Kem göz, kalp akçe sahibinindir.

Mal, insanı zengin etmez; idare lazım.

Ne ekersen onu biçersin.

Ödünç, güle güle gider; ağlaya ağlaya gelir.

Sona kalan dona kalır.

Sür git dememişler, gör geç demişler.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

Terzi kendi söküğünü dikemez.

Ulu sözü dinleyen, yüce dağlar aşmış.

Yatanın yürüyene borcu vardır.

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.


Sinava Hazirlik