Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      SÖZCÜK YAPISI

Sözcük yapısı deyinca akla ilk gelen şey kelimenin şekil özellikleri olmalıdır. Kelimelerin yapısını genellikle kelimelere eklenen ekler belirlerler. Dolayısıyla kelime yapısını kavramak için ekleri ve eklerin görevlerini de bilmek gerkmekedir.

Kelimeler şekillenirken sadece eklerden faydalanılmaz. Türkçede yeni kelimeler türetmek için iki kelime bir şekilde bir araya getirilerek yeni sözcükler türetilebilir.

O halde şöyle diyebiliriz: Türkçede sözcük yapısında iki faktörün rolü vardır; bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı szcük kök veya gövdelerine getirilen eklerdir. İkincisi ise birden çok sözcüğün bir araya getirilmesiyle oluşturulan birleşik sözcüklerdir.

Bu konu kök ve gövdeyle doğrudan alakalıdır.

Sözcükleri oluşturan anlamlı en küçük dil birliklerine kök denir. Bir sözcüğün üzerindeki yapım ve çekim ekleri kaldırıldığında, elimizde kalan anlamlı en küçük parça köktür. Bakımsız, gözcülük sözcüklerindeki ekler kaldırıldığında elimizde kalan anlamlı en küçük parçalar bak - ve göz - kökleridir.

Türkçede kökler ad kökleri ve eylem kökleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Ad Kökleri: Ad soyundan gelen sözcüklerin kökleridir. ad, baş, ev gibi.

Eylem Kökleri: Eylem soyundan gelen sözcüklerin kökleridir. bil, sor, tut, gez gibi.

Sözcükte yapı konusunu aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz:


Þ Çekim Ekleri

Þ Yapım Ekleri

Þ Sözcüklerin YapısıSinava Hazirlik