Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

    Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      2001 KMS TÜRKÇE SORULARI

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 

A) Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi.

B) Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik.

C) Buraya hin yoldan geleceklerini kestiremiyorum.

D) Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.

E) Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum.

 

Cevap: D

 

2. Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçların için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyecekleri göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına gire davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.

Yukarıdaki paragrafta gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.

 

A) Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından

B) Taraflı olmamasından

C) İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından

D) Toplumu gözlemeye çalışmasından

E) İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden

 

Cevap: E

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 

A) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

B) Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler.

C) İş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır

D) Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir.

E) Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı.

 

Cevap: E

 

4. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki..yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir.. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa..

Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.

B) yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır.

C) anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez

D) bir avundu aracına gereksine duyar insan.

E) böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız.

 

Cevap:C

 5. Cenevre’de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor, müzik... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet.

Yukarıdaki parçada internetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır.

B) Başka bir amaca ulaşmak istenirken ortaya çıkmıştır

C) Kullanımı öğrenmek kolaydır.

D) İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır.

E) Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir.

 

Cevap: C

 

6. Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu. 1852’de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü.

Yukarıdaki parçada Chicago’yla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Tarihteki önemi

B) Geçmişten günümüze gelişimi

C) Bugünkü özellikleri

D) Ne zaman kurulduğu

E) Kurulduğu bölgenin özellikleri

 

Cevap: B

 

7. Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dış satım potansiyeli açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip oludu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir.

Yukarıdaki parçada Türk deri endüstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.

 

A) Dışsatımdaki artıştan

B) Dünyada rakipsiz olduğundan

C) İleri teknoloji kullanıldığından

D) Türkiye için öneminden

E) Üretimdeki artıştan

 

Cevap: B

 

8. Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni bezeyen, çizim ya da baskı gibi görsel ögeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da dışında bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanı sıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca, ona yeni yorumlar da ekler.

Yukarıdaki parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir.

 

A) Metinlere değişik boyutlar kazandırdığından

B) Değişik amaçlarla hazırlandığından

C) Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından

D) Kitapları ilginç kıldığından

E) Çocuk kitaplarındaki işlevinden

 

Cevap: D

 

9. (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış.

(II) Bunun soncu olarak Sülüklügöl oluşmuş.

(III) Bu göl 1100 metre yükseklikte ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor.

(IV) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde.

(V) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının bir sonucudur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “olasılık” anlamı söz konusudur?

 

A) I        B) II       C) III     D) IV     E) V

 

Cevap: E

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardı?

 

A) Çoksesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu.

B) Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi

C) Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkıları söylediğinde ortaya çıktı.

D) Hastalığı yüzünden uzun süre okula gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı

E) Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu ve bu derneğin başkanlığını yaptı.

 

Cevap: A

 

11. Kahramanmaraş’ta dondurma elde değil fabrikada, modern yöntemlerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri, yörenin kilimi, terin silinmesi için boyna sarılan mendin, dondurma dövme kazanları eskiyle bağı koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş.

Yukarıdaki parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 

A) Satışlarında büyük artış görülmektedir.

B) Geçmişi eskilere dayanmaktadır.

C) Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır.

D) Yaşatılması için çaba harcanmaktadır.

E) Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır.

 

Cevap: A

 

12.Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan, her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır.

 

Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca uygun olur.

A) Yazar, denemede doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır.

B) Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz?

C) Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki...

D) Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız.

E) Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin.

 

Cevap: E

 

13. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln, yalnız Almanya’nın değil, Avrupa’nın merkezinde, kara ve demiryollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehri’nin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln’e niye “Batının Yol Kavşağı” dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln, 13-14. yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor.

Yukarıdaki parçada Köln’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

 

A) Turistik açıdan öneminden

B) Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden

C) Kentin içinden nehir geçtiğinden

D) Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan

E) Avrupa’daki konumundan

 

Cevap: A

 

14. I) O yer buraya bir hayli uzaktır

II) Biz görmeyeli burayı epeyce değişmiş.

III) Toplantıya herkes katılmış.

IV) Annesi en büyük elmayı ona verdi.

V) Hastanın durumu gittikçe düzeliyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

 

A) I. ve II

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) IV. ve V.

E) II. ve V.

 

Cevap: A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır?

 

A) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır.

B) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır.

C) İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın önemli yapıtlarından biridir.

D) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş.

E) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş.

 

Cevap: A

 

16. Birinci Dünya Savaşı. Yıl 1918. Alman Mareşali L. Von Sanders, Mustafa Kemal Paşa’ya: “Paşam, savaş para meselesidir. Paranız yok.” Mustafa Kemal: “Bulunur.” Diye yanıtlar. Alman mareşali ekler: “Ama ordunuz da yok. “Mustafa Kemal’in yanıtı ise kısadır: “Kurulur.” Alman Mareşali, biraz da şaşkınlıkla sorar: “Peki, parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyelim; ama düşman çok.” Mustafa Kemal, gözleri alev alev yanarak yanıt verir: “Yenilir.”.

Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği yanıtlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 

A) Karşısındakine güvenmediği

B) Öfkesini gizlemek istediği

C) Sorunları küçümsediği

D) V.Sanders’i şaşırtmaya çalıştığı

E) Ulusuna ve kendisine güvendiği

 

Cevap: E

 

17. İstanbul’u bir günde gezmek ( ) bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur ( ) ancak ( ) zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz.

Yukarıdaki paragrafta ayraçlara ( ) aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 

A) (:) (;) (,)

B) (;) (.) (,)

C) (;) (:) (,)

D) (,) (,) (;)

E) (,) (;) (,)

 

Cevap: E

 

18. (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan ögeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış. (V) Kültürler bileşkesi olan Türk mutfağı, Anadolu’nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya devam ediyor.

Yukarıdaki parçanın V. Cümlesinde Türk mutfağına “Kültür bileşkesi” denmesinin nedeni kaçıncı tümcede açıklanmıştır?

 

A) I        B) II       C) III     IV          E) V

 

Cevap: D

 

19. Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerindeki alanlar, büyük olasılıkla, güneyde Antartika, doğuda ise İstanbul’u kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513’te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirmek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır.

Bu parçada Piri Reis’in haritasıyla ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

 

A) Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu

B) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldırdı

C) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı

D) İçerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı

E) Nasıl kullanılması gerektiği konusunda öneriler sunulduğu

 

Cevap: A

 

20. Arkadaşım bu sorumluluğu birlikte paylaşmalıyız, dedi.

               I        II          III            IV              V

Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz?

 

A) I        B) II       C) III     D) IV     E) V

Cevap: D

 

21. (I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor

(II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kızılıyor bir bakıma.

(III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor.

(IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor.

(V) Çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun.

(VI) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış.

(VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor: solup gidiyor.

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi tümceyle başlar?

 

A) III     B) IV     C) V      D) VI     E) VII

 

Cevap: D

 

22. “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara vermek” anlamında kullanılmıştır?

 

A) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş

B) Konuşmacı sözlerini kesti, gürültü yapanları uyardı.

C) Ampulü takmak için elektriği kesti.

D) Eli para görünce eski dostlarıyla ilişkisini kesti.

E) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler.

 

Cevap: B

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 

A) Bu fotograf sergisinde, sualtındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış.

B) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler.

C) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor.

D) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır.

E) Dağcılık, ülkemizde çok ilgi gören bir spor dalıdır.

 

Cevap: B

 

24. (I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil’dir.

(II) Nil Kahireyi’yi ikiye böler.

(III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur.

(IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks...

(V) İnsan, 136 metre yüksekliğindeki Keops’a baktığında: “Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?” sorusunu sormadan edemiyor.

Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

 

A) I        B) II       C) III     D) IV     E) V

 

Cevap: E

 

25. Aşağıdaki cümlelerde bulunan –ce (-ca, -çe, -ça) eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır.

 

A) Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı.

B) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu.

C) Bilimsel kitapları büyükçe bir kutuya koydu.

D) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi.

E) Üzerinde koyu renk kalınca bir palto vardı.

 

Cevap: D

 

26. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır.

(II) Ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir.

(III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız.

(IV) Bilgisayarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer.

(V) Bilgisayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar.

 

A) I        B) II       C) III     D) IV     E) V

 

Cevap: A

 

27. (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk’ü görmedi, ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti.

II. Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar.

III. Kurtuluş savaşını ve Ata’yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı.

IV. Onlar aklın ve bilimin aydınlığını tek yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar.

V. Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar.

Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki tümcenin yorumu durumundadır?

 

A) I        B) I        C) III     D) IV     E) V

 

Cevap: B

 

28. I. Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz.

II. Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor.

III. Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki,

IV. Dans etmiyor, uçuyor adeta.

V. Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor.

Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyenin yorumuna yer verilmemiştir?

 

A) I        B) II       C) III     D) IV     E) V

 

Cevap: A

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

 

A) Bürokraside vazgeçilmez kurallar vardır.

B) Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi.

C) Güneş ışıkları çiçeklere direk olarak gelmemeli.

D) Onun espri yeteneğine hepimiz hayranız.

E) Kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştirdi.

 

Cevap: C

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?

 

A) Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış.

B) Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı.

C) Arkadaşının başarısıyla övünüyor.

D) Beklediği haberi alınca çok sevindi.

E) Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş.

 

Cevap: E

 
 


Sinava Hazirlik