Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

    Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      9.Sınıf Dil ve Anlatım
 
İletişim, Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Ses Bilgisi Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

 

 

10. Sınıf Dil ve Anlatım

Anlatım Türleri

Betimleyici anlatım, Öyküleyici anlatım, Coşku ve heyecana bağlı anlatım, Destansı(epik)anlatım, Emredici anlatım, Öğretici anlatım, Tartışmacı anlatım, Kanıtlayıcı anlatım, Düşsel (fantastik) anlatım, Gelecekten söz eden anlatım, Söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog), Mizahi anlatım

 

11. Sınıf Dil ve Anlatım

Deneme Türünün Özellikleri, Türk ve Dünya Edebiyatında Gelişimi

 

 

 

 

 
 
 
 

Sinava Hazirlik