İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

UYGUR DÖNEMİ EDEBİYATI


Türklerin islamiyeti kabulünden önce kullandıkları bir diğer alfabe de Uygur alfabesidir. Şamanizm'i bırakıp Mani ve Buda dinini benimseyen Uygurlar, bu dönemde daha çok dini içerikli metinler ortaya koymuşlardır. Bu metinlerde maniheizm, Budizm ve Hristiyanlıkla ilgili çeşitli öyküler, bilgiler ve inançlarla ilgili parçalar vardır.


Uygurlar ve Türk Dili

Uygur Türkçesinin Dil Özellikleri

Uygurlar ve Manici Edebiyat

Uygurlar ve Budacı EdebiyatUygurlar Dönemi Metinleri

NAMO BUT NAMO DRAM NAMO SANG
["3   erdni" (3 cevher)]

Budizm'in  kutsal sözleridir. Bütün Uygur metinleri bu sözlerle başlar.

Sekiz Yükmek (Sekiz Yığın)

Altun Yaruk (Altın Işık)

Irk Bitig (Fal Kitabı)

Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
(İyi Düşünceli Şehzade ile Kötü Düşünceli Şehzade
      Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Sinava Hazirlik