İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI
GÖKTÜRK KİTABELERİ

Tonyukuk Abidesi

Göktürklerin dört kağanına vezirlik yapan Tonyukuk tarafından 720 yılında yazdırılıp diktirildi. Bu kitabede Tonyukuk, anılarını ve dönemin tarihini anlatmıştır. Anlatımda atasözlerine bolca yer verilmiştir.


Birinci Taş

Batı Yüzü

Güney Yüzü

Doğu Yüzü

Kuzey Yüzü


İkinci Taş

Batı Yüzü

Güney Yüzü

Doğu Yüzü

Kuzey Yüzü
      Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Sinava Hazirlik