Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar       
AYRINTILI ROMAN İNCELEME PLANI
 

            A.    ROMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ


1. Romanın adı
2. Romanın yazarı (çevireni)
3. Basıldığı yer ve tarih
4. Sayfa sayısı

     B.    ROMANDAKİ OLAYIN İNCELENMESİ

1.    Romanın özeti: Özet çıkarılırken romandan alıntılara fazla yer verilmez. En iyi özet romanın tamamı okunduktan sonra çıkartılır. Ancak roman okunurken unutabileceğimiz bazı ayrıntıları not etmeyi unutmamak gerekir. www.edebiyol.com

2.    Romanın Kahramanları

    a.    Asıl kahramanlar

    -       Kahramanların fiziksel özellikleri

    -       Kahramanların ruhsal özellikleri

    -       Gelişen olayların kahramanlar üzerindeki etkisi

    -       Kahramanların olaylar üzerindeki etkisi

    -       Kahramanların diğer kahramanlarla ilişkisi

    b.    Yardımcı kahramanlar (Asıl kahramanlar kadar ayrıntıya inilmez )

    -       Kahramanların fiziksel özellikleri

    -       Kahramanların ruhsal özellikleri

    -       Gelişen olayların kahramanlar üzerindeki etkisi

    -       Kahramanların olaylar üzerindeki etkisi

    -       Kahramanların diğer kahramanlarla ilişkisi

    3.    Romanın mekânları www.edebiyol.com

    a.       Mekânların fiziksel özellikleri (Mekânları fiziksel olarak iki şekilde düşünmek  gerekir. Geniş mekân ve dar mekân. Bir kasaba, köy veya mahalle geniş mekân olarak algılanabilir. Ancak bir ev veya bir oda dar mekân olarak algılanabilir.

    b.      Mekânların olayların gelişime etkisi www.edebiyol.com

    c.       Mekânların kahramanlar üzerindeki etkisi (Mekânların kahramanlar üzerindeki etkisi incelenirken mekânların kahramanların algılayış durumuna göre değerlendirilmesi gerekir. Buna psikolojik mekân da denir. Psikolojik mekân iki türüdür. Birincisi geniş mekân; eğer bir mekân kahramanın ruh halini olumlu yönde etkiliyorsa fiziki özelliklerine bakılmaksızın o mekâna geniş mekân denir. İkincisi ise dar mekân; eğer bir mekân kahramanların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyorsa o mekânın fiziki özelliklerine bakılmaksızın dar mekân olarak algılanır.

    4.    Romanın zamanı

    a.       Kronolojik zaman: Olayların eski zamandan daha yakın zamana doğru düzenli bir şekilde devam etmesidir. Kronolojik zamanda geçen zaman sürecindeki bütün olaylar anlatılmaz. Sadece romandaki olayları ilgilendiren bölümleri anlatılır.

    b.      Zamandan geriye dönüş: Zamandan geriye dönüş kronolojik zamanın bozulmasıdır. Anlatıcı herhangi bir sebepten dolayı geçmişte yaşanan bir olayı anlatır. Bu anlatım direkt anlatıcı tarafından da verilebilir; bir kahramanın olaylarla alakalı bir anısını anlatmasıyla da olabilir. www.edebiyol.com

    5.    Olayı anlatan kişi (Bakış Açısı): Her romanda bir anlatıcı vardır. Bu anlatıcı yazarla karıştırılmamalıdır. Roman anlatıcısı tıpkı romandaki olay ve diğer kahramanlar gibi kurmacadır. Yazar, romanını anlatması için kendine bir anlatıcı tayin eder. Bu anlatıcı için romanda bir yer belirler. Anlatıcı romanda üç yerde olabilir.

    a.    Kahraman anlatıcı: Anlatıcı romandaki asıl kahramanlardan biridir. Yani yazar anlatıcısını romanın merkezine yerleştirir. Romandaki olayları yaşayan bizzat anlatıcının kendisidir. www.edebiyol.com

    b.    Gözlemci (Müşahit) anlatıcı: Yazarın anlatıcıya seçtiği yer romanın merkezi değildir. Anlatıcı romanın bir kahramanı olabilir; ancak bu kahramanın romandaki olaylar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Anlatıcı bir kamera gibi sadece gördüklerini ve duyduklarını anlatır. Olaylardan da pek etkilenmez. Bazen de bu anlatıcı romanın içindeki bir karham değildir. Romandan tamamen bağımsızdır.

    c.     İlahi anlatıcı: Adından da anlaşılacağı gibi bu anlatıcı ilahi bir güce sahiptir. Anlatıcı romanda olan biten her şeyin farkındadır. Kahramanların geçmişini, bugününü, geleceğini, ne düşündüğünü, ne yaptığını; olayların nasıl gelişeceğini… kısaca romandaki her öğe hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahiptir. www.edebiyol.com

            C.      ROMANIN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Romanın dil ve anlatım özellikleri incelenirken yazarın üslubu, dili kullanmadaki becerisi, kullandığı kelimelerin veya cümlelerin dikkat çekici özellikleri, dilin sadeliği… gibi unsurlar dikkate alınır.

            D.      ROMANIN TÜRÜ www.edebiyol.com

Romanda işlenen olayın en belirgin yönüne göre her roman bir tür ismi alır. Tarihi, polisiye, psikolojik, fantastik, gerilim, töre romanı gibi…

            E.       ROMANIN ANA FİKRİ

Her romanın bir mesajı vardır. Bu mesaj illa bir toplumsal veya ahlaki mesaj değildir. Çoğunlukla mesaj açıkça verilmez. Yazar mesajını okuyucuya sezdirmeye çalışır.

            F.       ROMAN HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER

Romanı okuyan kişi roman hakkındaki şahsi görüşlerini belirtmelidir. Bu kısım kısa bir eleştiri yazısı olmalıdır. Romanın iyi ve kötü yanları bu bölümde anlatılmalıdır. www.edebiyol.com

 

.
Sinava Hazirlik