Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      EDEBİYAT BULMACALARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

O

R

H

A

N

V

E

L

İ

 

S

U

2

K

 

A

K

İ

S

 

E

F

R

U

Z

3

T

A

L

İ

L

 

S

A

F

F

E

T

4

A

R

A

F

 

P

İ

R

E

 

D

 

5

Y

A

S

 

M

A

H

 

T

A

A

B

6

R

 

 

S

A

 

A

Y

 

N

 

A

7

İ

K

İ

 

A

H

M

E

T

 

U

Ş

8

F

 

S

A

R

I

 

D

A

M

D

A

9

A

L

A

 

İ

 

Ş

E

M

İ

 

K

10

T

A

N

 

F

A

İ

K

 

S

E

L

11

 

L

I

K

 

K

İ

 

H

A

L

A

12

S

E

N

İ

N

 

R

U

H

L

A

R

 

ÇÖZÜM

 

SOLDAN SAĞA

1. Garip Akımı’nın en büyük temsilcisi, “İstanbul’u Dinliyo­rum” adlı meşhur şiirin şairi. “... Kasidesi”, Fuzuli. 2. Bir mısra veya bir cümlenin iki parçasından birinin diğerinin önüne veya sonuna koyarak başka bir cümle ya da mısra tekrarla­ma sanatı. “... Bey, Ömer Seyfettin’in iki romanın­dan biri. 3. Güzel sebebe bağlama sanatı, “Hüsn-i ...”. Tanzimat sanatçılarından Ali Bey’in bir oyunu, “... Bey”.  4. Son dönem yazarlarımızdan Elif Şafak’ın bir romanı. Ezop Masalların­dan, “... ile Öküz”. 5. O. Şaik Gökyay’ın bir şiir kitabı. Osman­lı Türkçesinde senenin on ikide biri, kamer. Osmanlı Türkçesinde yorgunluk, sıkıntı, zahmet. 6. Bir şart eki. Maupassant’ın bir öyküsü, “... Işığı”.         7. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bir oyunu, “... Damla Yaş”. Tanzimat İkinci Dö­nem sanatçısı, “... Mithat Efendi”. Saka Türklerinin bir desta­nının tersten okunuşu. 8. Yaşar Kemal’in bir öyküsü, “... Sıcak”. Aziz Nesin’in bir öyküsü, “... Deli Var”. 9. Ziya Gökalp’in bir eseri, “... Geyik”. Bir Halk Edebiyatı şairi, “Aşık ...”. 10. Mehmet Emin Yurda­kul’un bir şiir kitabı, “... Sesleri”. Çehov tarzı hikayeciliğin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden, “Sait ...”. Günümüz yazarlarından Yavuz Bahadıroğlu’nun bir eseri. 11. Bir yapım eki. Bir bağlaç. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından Nabizade Nazım’ın bir öyküsü, “... Gü­zel”. 12. İkinci Yeni şairlerinden Turgut Uyar’ın bir şiir kitabı, “Ne Güzeldi ... Çığlığın”. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından A. Hamit Tarhan’ın bir şiir kitabı.

 

 

 

Bulmaca 4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Birinci Yeniciler’in bir şairi. 2. Son dönem yazarla­rımızdan, “... Güler”. Ömer Seyfettin’in bir öyküsü, “Beyaz ...”. 3. Servet-i Fünûn dönemi yazarlarından Mehmet Rauf’un bir romanı. Garip sanatçılarından Melih Cevdet Anday’ın bir romanı, “... Güncesi”. 4. Vatan şairimiz, “Mehmet ...”. İlgi zamiri. 5. Son dönem yazarlarımızdan Enis Batur’un bir eseri. Divan edebiyatı şairlerinden Sultan Veled’in bir eseri. 6. “Vesaire”nin kısaltması. Osmanlı Türkçesinde ayak. Arapça’da bir harf. “Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı” adlı piyeslerin yazarının isminin baş harfleri, “... Tecer”.  7. Divan edebiyatı sanatçısı Nef’i’nin ünlü hiciv eseri, “...-ı Kaza”. Nazım kelimesinin eş anlam­lısı. 8. W. Sheakespeare’nin bir komedi oyunu, “Kral ...”. Aziz Nesin’in bir öyküsü, “... Parça”. 9. H. Rahmi Gürpı­nar’ın bir romanı. Bir kafiye türü. Divan edebiyatında hamsesi olan bir sanatçımızın isminin baş harfleri.        10. Rauf’un ünsüzleri. Farsça olumsuzluk öneki (tersten). Örnek kelimesinin eş anlamlısı. 11. Said kelimesinin Osmanlıca çoğulu. Dumas’ın ilk hecesi. 12. Uyak, zengin, tam kelimelerinin baş harfleri. Necati Cumalı’nın bir şiir kitabı, “... Gebe”.

 

 

 

 

 Sinava Hazirlik