DESTAN ÇEŞİTLERİ

Milletlerin yaşamını yakından ilgilendiren kahramanlık,savaş,göç ve doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum öykülere destan denir.

Destanlar, ortaya konuluş özelliklerine göre ikiye ayrılır:

DOĞAL DESTAN

Tarihin karanlık devirlerinde,ilk olarak kim tarafından söylendiği bilinmeyen, halk arasında oluşmuş ve sonra bir şair veya yazar tarafından yazıya geçirilmiş olan destanlara doğal destan denir.

Doğal destanların başlıca özellikleri şunlardır:

- Anonim özellik taşıyan bu destanlar, yazının henüz bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı bir dönemde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

- Çoğu manzumdur; nazım nesir karışık olanları da vardır.

- Nazım biçimi ve uyak destanı meydana getiren halkın geleneğine bağlıdır.

-Destanlarda gerçek ve olağanüstü olaylar iç içedir.

- Destanlarda anlatılan olayların zamanı aşağı yukarı bellidir.

- Çok uzun manzum öykülerdir. Dünyanın en uzun destanı Kırgız Türklerine ait ve 400 bin dizeden oluşan Manas Destanıdır.

- Destanlar tarihi ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. bu eserlerde daha çok kahramanlık,yiğitlik,dostluk, aşk, ölüm, yurt sevgisi gibi konular işlenir.


YAPAY DESTAN

Millet hayatında önemli bir yere sahip bir olayın bir şair tarafından destansı bir şekilde anlatılmasıyla oluşan şiirlere yapay destan adı verilir. Yapay destanlar biçim bakımından doğal destanlardan ayrılır. İçerik bakımından ise söylencelere değil; gerçek olaylara dayanır. Doğal destanlar anonim ürünlerdir; yapay destanlar ise anonim olmayıp şairleri bilinen ürünlerdir.

Çağdaş edebiyatımızda, özellikle Kurtuluş Savaşı'nı konu alan destanlar yazılmıştır.

Türk edebiyatının ve dünya edebiyatının başta gelen yapay destanları şunlardır:


Türk Edebiyatında yapay Destanlar:

Selçukname (Yazıcıoğlu Ali)

Genç Osman Destanı (Kayıkçı Kul Mustafa)

Üç Şehitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Kuva-yı Milliye Destanı (Nazım Hikmet)

Sakarya Meydan Savaşı (Ceyhun Atuf Kansuz)


Dünya Edebiyatında Yapay Destanlar:

Aenies (Vergilius/Latin Edebiyatı)

İlahi Komedya (Dante/İtalyan Edebiyatı)

Çılgın Orlando (Ariosto/İtalyan Edebiyatı)

Kurtarılmış Kudüs (T.tasso/İtalyan Edebiyatı)

Kaybolmuş Cennet (J.Milton/İngiliz Edebiyatı)

Os Lusladas (Camoens/Portekiz Edebiyatı)

Henriade (Voltaire/Fransız Edebiyatı)
      Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Sinava Hazirlik