Türk Edebiyatı Tarihi      

      Halk Edebiyatı       

         Divan Edebiyatı         

       Modern Türk Edebiyatı      

      Yazar ve Şairler      

       Edebi Sanatlar       

         Edebi Akımlar         

       Anlatım Türleri      

      100 Temel Eser      

      Kitap Tanıtımları       

        Düzyazı Türleri         

        Edebiyat Sözlüğü      

      Dünya Edebiyatı      

        Edebiyat Makaleleri      
      Şiir Nedir?      

     Şiir Türleri       

        Ölçü         

       Uyak ve Redif    

     Halk Şiiri      

       Divan Şiiri       

         Modern Şiir         

       Görüntülü Şiirler      

      Türkülü Hikayeler     
      Türkçenin Tarihi      

     Dil Makaleleri       

        Ses Bilgisi         

     Kelime    

       Cümle      

       Paragraf       

        Metin         

      Yazım ve Noktalama      

      Atasözleri     

        Deyimler         

      Sözlükler      
     Planlar      

     Yazılı Soruları       

       Türkçe Dersi         

       Dil ve Anlatım Dersi    

    Türk Edebiyatı Dersi      

       Kompozisyon       

        ÖSS         

      SBS      

      KPSS     

      Kültür-Edebiyat Kulübü    

      Belirli Gün ve Haftalar      Ahmet Mithat Efendi'nin Eserlerinin Özellikleri

Romanlarının genel özellikleri:

• Her tarzda roman yazmıştır:

􀂙 Macera Romanları:

􀂾 Hasan Mellah

􀂾 Hüseyin Fellah

􀂾 Süleyman Musuli

􀂾 Dünyaya İkinci Geliş

􀂙 Tarihsel Romanı:

􀂾 Arnavut ve Solyotlar

􀂙 Harika Romanı:

􀂾 Çengi (Olağan üstü olaylardan söz eder.)

􀂙 Gezi Romanları:

􀂾 Acaib-i Âlem

􀂾 Ahmet Metin ve Şirzad

􀂙 Realist Romanları:

􀂾 Henüz On Yedi Yaşında

􀂾 Felatun Bey ile Rakım Efendi

􀂙 Natüralist Romanları:

􀂾 Nüşahadat

􀂾 Taaffüf

 

• Yalnız olayları anlatmakla yetinmez. Kahramanların ruh hallerini de belirtir.

• Karakterleri dışa dönüktür.

• Eserlerinde nedensellik ön plandadır.

• Eserleri genellikle çeşitli karakterlerin iç içe giren maceraları üzerine kurgulanmıştır.

• Eserde kendi kişiliğini de ortaya çıkarır.

• Okuyucuya ‘’Ey kaari’’ diye seslenir.

• Okuyucuya anlatılan sorunla ilgili sorular sorar.

• Kendi fikir ve düşüncelerine de yer verir.(Meddahların hikâye anlatma yöntemidir.)

• Olaylara sık sık karışarak karakterleri eleştirir.

• Öğretici olmayı sanat yapmaktan daha üstte tutmuştur.

• Genellikle konu dışına çıkarak farklı bilgileri de okuyucuya aşılamaya çalışır.

• Her eserinin sonunda kıssadan hisse vardır.

• Eserlerinin sonunda iyiler kazanır ve kötülere ceza verir.

• Batıda çok beğenilen bir eser ortaya çıkarsa, hemen buna benzer bir eser yazar.

Örneğin; Monte Christo, Hasan Mellah, Don Kişot, Çengi…

• Kahramanlarının bir kısmı hayattan alınmış tiplerdir. Fakat bir kısmı da olağan üstü tiplerdir.

• İlk romanlarında romantizmin etkisi görülürken, sonraları realizm ve natüralizmin etkileri de görülmeğe başlar.

• Meddah ağzı ile konuştuğu için dili sadedir ve üslup kaygısı yoktur.

• Eserleri onun için bir amaç değil, halkı bilgilendirebilmek için kullandığı bir araçtır.

• Tanzimat dönemi romanında sosyal adalet ve ahlaka en çok yer veren yazardır.

• Okuyucunun dikkatini uyandırabilmek için entrikalara başvurur.

 

Romanlarında İşlediği Genel Konular:

􀀹 Aşk, flört, evlilik usulleri, kıskançlık ve boşanma

􀀹 Batılı bir aile ile Türk bir ailenin karşılaştırılması

􀀹 İnsan psikolojisi ve sosyal sorunlar

􀀹 Kadınlara karşı saygılı olunması

􀀹 İffet ve namus

􀀹 Sosyal sınıflar ve batılılaşma

􀀹 Giyim ve görgü kuralları

􀀹 Avrupa’da iş, eğlence ve yaşam tarzı

 

Başlıca Romanları:

• Avrupa Âdâb-ı Muaşereti Yahut Alafranga

• Esrar-ı Cinayat

• Hasan Mellah (1874)

• Hüseyin Fellah (1875)

• Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)

• Karı Koca Masalı (1875)

• Paris’te Bir Türk (1876)

• Çengi (1877)

• Henüz On Yedi Yaşında (1881)

• Karnaval (1881)

• Vah! (1882)

• Dürdane Hanım (1882)

• Jön Türk (1908)

 

Başlıca Hikâyeleri:

• Esaret (1870)

• Gençlik (1870)

• Gönül (1870)

• Firkat (1870)

• Yeniçeriler (1871)

• Nasip (1877)

• Çifte İntikam (1877)

• Para (1887)

• Diplomalı Kız (1895)

• Ana Kız (1895)

• Kıssadan Hisse (1871)

 

Başlıca Tiyatroları:

• Eyvah (1872)

• Açık Baş (1875)

• Hükm-i Dil (1885)

• Çengi (1885)

• Çerkez Özdenleri (1885)
Sinava Hazirlik